1. Dane podmiotu

2. Status prawny

3. Biblioteka Działa na podstawie:

4. Rejestry

5. Sprawozdania roczne

6. Struktura organizacyjna

I. Administracja

II. Placówki

7. Struktura własnościowa

8. Przedmiot działalności

9. Zamówienia publiczne

10. Sposób załatwiania spraw

11. Majątek stan bilansowy

12. Rejestr umów

13. Informacje nieudostępnione w BIP

14. Deklaracja dostępności

15. Redakcja BIP      

1. Dane podmiotu


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Adres pocztowy: 03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411
REGON: 014883589
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4996 4790
WWW: https://bibliotekabialoleka.pl
Poczta elektroniczna adres e-mai

2. Status prawny


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.

3. Biblioteka Działa na podstawie:


1. Uchwała nr XVIII/439/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2015
3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2014
4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn zm.)
5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
6. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m. st. Warszawy,

4. Rejestry:


 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych – księgi inwentarzowe i ubytków
 • Rejestr czytelników
 • Rejestr środków trwałych i wyposażenia
 • Archiwum osobowe
 • Rejestr dokumentacji finansowo-księgowej
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr umów

5. Sprawozdania roczne


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2007
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005

 

6. Struktura organizacyjna


   I. Administracja

Administracja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, interesanci będą przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach 12:00 – 16:00


Dyrektor – Elżbieta Majchrzak
tel.: 22 814-62-51
03-193 Warszawa
ul. J. Kowalczyka 3

Zastępca Dyrektora – Katarzyna Suda
tel.: 22 814-11-10
03-193 Warszawa
ul. J. Kowalczyka 3

Księgowość – Artur Leski
03-193 Warszawa
ul. J. Kowalczyka 3
tel.: 22 258-23-10

Administracja – Justyna Plichta

03-193 Warszawa

ul. J. Kowalczyka 3

tel.: 22 610-27-75

Systemy informatyczne: Jan Mroczek

03-126 Warszawa

ul. Antalla 5

22 614-79-71


    II. Placówki


Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 Zielona
Kierownik: Dorota Dziedzic
Adres: 03-278 Warszawa ul. Berensona 38
tel.: 22 675-05-12
adres e-mail

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI Nautilus
Kierownik: Danuta Gąsiorek
Adres: 03-187 Warszawa ul. Pancera 18
tel.: 22 614-60-80
adres e-mail

Multicentrum
Kierownik: Paweł Błażejczyk
Adres: 03-188 Warszawa ul. Porajów 14
tel.: 22 614-60-70
adres e-mail

Czytelnia Naukowa Nr XX
Kierownik: Małgorzata Kusiak
Adres: 03-188 Warszawa ul. Van Gogha 1
tel.: 22 614-64-35
adres e-mail

Wypożyczalnia Nr 42
Kierownik: Mariola Sobotka
Adres: 03-126 Warszawa ul. Antalla 5
tel.: 22 88-44-771
adres e-mail

Wypożyczalnia Nr 46
Kierownik: Anna Dziankowska
Adres: 03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
tel.: 22 811-46-38
adres e-mail

Wypożyczalnia Nr 58
Kierownik: Patrycja Wilamowska
Adres: 03-005 Warszawa ul. Wałuszewska 24
tel.: 22 614-23-07
adres e-mail

Wypożyczalnia Nr 69
Kierownik: Bogusława Małecka
Adres: 03-079 Warszawa ul. Raciborska 20
tel.: 22 676-59-00
adres e-mail

Wypożyczalnia Nr 88
Kierownik: Joanna Kłos
Adres: 03-144 Warszawa Plac Światowida 3
tel.: 22 889-17-60
adres e-mail

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV
Kierownik: Monika Bigos
Adres: 03-126 Warszawa ul. Antalla 5
tel.: 22 889-17-60
adres e-mail

7. Struktura własnościowa


Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

8. Przedmiot działalności


Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz;
 • umożliwianie użytkownikom Biblioteki dostępu poprzez Internet do wszelkich informacji z wyjątkiem treści zastrzeżonych w regulaminie określającym zasady dostępu do Internetu;
 • popularyzacja czytelnictwa;
 • doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
 • współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie dzielnicy Białołęka

9. Zamówienia publiczne


Aktualnie nie prowadzi się żadnego postępowania na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.9.


10. Sposób załatwiania spraw


Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w regulaminach dostępnych na: https://bibliotekabialoleka.pl/regulaminy/.
Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Zarządzenia i procedury postępowania:

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY z dnia 18.05.2020 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Załącznik Nr 2 Schemat organizacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Na

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy w sprawie WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Statut Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka – 2015 r.

Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2012 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie: INSTRUKCJI OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO – KSIĘGOWYCH W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DZIELNICY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Regulamin kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


11. Majątek stan bilansowy


Majątek Biblioteki (PDF) (stan na dzień 31 grudnia 2018r.)

Dane_finansowe_BIP_2018

12. Rejestr umów


Rejestr umów (PDF) (stan na dzień 2020-07-31)

Wyciąg z rejestru umów

13. Informacje nieudostępnione w BIP


Pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki zawarte są na innych podstronach witryny internetowej Biblioteki https://bibliotekabialoleka.pl

14. Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy


Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

15. Redakcja BIP


Publikowanie informacji – Jan Mroczek

Przygotowanie i odpowiedzialność za opublikowane informacje – Elżbieta Majchrzak

Ostatnia aktualizacja BIP – 2020-10-151. Dane podmiotu

2. Status prawny

3. Biblioteka Działa na podstawie:

4. Rejestry

5. Sprawozdania roczne

6. Struktura organizacyjna

I. Administracja

II. Placówki

7. Struktura własnościowa

8. Przedmiot działalności

9. Zamówienia publiczne

10. Sposób załatwiania spraw

11. Majątek stan bilansowy

12. Rejestr umów

13. Informacje nieudostępnione w BIP

14. Deklaracja dostępności

15. Redakcja BIP