03-278 Warszawa ul. L. Berensona 38
 22 675-05-12
adres e-mail

03-188 Warszawa ul. Porajów 14
22 614-60-70
adres e-mail

03-187 Warszawa ul. F. Pancera 18
22 614-60-80
adres e-mail

03-188 Warszawa ul. V. van Gogha 1
22 614-64-35
adres e-mail

03-126 Warszawa ul. J. Antalla 5
22 88-44-771
adres e-mail

03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
22 811-46-38
adres e-mail


Wypożyczalnia Nr 58
03-005 Warszawa ul. Wałuszewska 24
22 614-23-07
adres e-mail

03-079 Warszawa ul. Raciborska 20
22 676-59-00
adres e-mail

03-144 Warszawa pl. Światowida 3
22 889-17-60
adres e-mail

03-126 Warszawa ul. J. Antalla 5
22 88-44-770
adres e-mail


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
NIP 113-20-96-411
Regon 014883589
Nr rachunku 84 1240 6074 1111 0000 4996 4790
Tel.: 22 814-62-51

Administracja Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, interesanci będą przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach 12:00 – 16:00

 
Dyrektor:
Elżbieta Majchrzak
03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
22 814-62-51
adres e-mail
 
Zastępca Dyrektora:
Katarzyna Suda
03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
22 814-11-10
adres e-mail
 
Księgowość:
Artur Leski
03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
22 258-23-10 
adres e-mail
 
Administracja:
Kadry:

Justyna Plichta

03-193 Warszawa ul. J. Kowalczyka 3
22 610-27-75
adres e-mail
 
Systemy informatyczne:
Koordynator do spraw dostępności:
Jan Mroczek
03-126 Warszawa ul. J. Antalla 5
22 614-79-71
adres e-mail