Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek.

Wytyczne dla funkcjonowania placówek bibliotecznych w zakresie bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz wewnętrzne zasady dostosowujące wytyczne do warunków pracy    Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy dla użytkowników Biblioteki


Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dz. Białołęka m. st. Warszawy

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 5 w spr. zmian w Reg

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-BOOKÓW W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy