Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z 11.05.2021

Wzór oświadczenia Załącznik Nr 1

Wzór oświadczenia Załącznik Nr 2

Opłaty Załącznik Nr 3

Klauzula Rodo Załącznik Nr 4

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-BOOKÓW Załącznik Nr 5

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-AUDIOBOOKÓW Załącznik Nr 6

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-PRASY Załącznik Nr 7

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021

Wypożyczanie e-zasobów ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 2/2021 Z DNIA 11 MAJA 2021 R.


Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Bibliotek.

Wytyczne dla funkcjonowania placówek bibliotecznych w zakresie bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz wewnętrzne zasady dostosowujące wytyczne do warunków pracy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy dla użytkowników Biblioteki


KODEKS ETYKI BIBLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFORMACJI NAUKOWEJ

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy