Wolny dostęp do półek w placówkach przy ul. Antalla 5

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 28 września w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42 i w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr IV przy ul. Antalla 5 przywracamy wolny dostęp do półek.  Godziny pracy pozostają bez zmian.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie 3 zasad:

– zakrywania nosa i ust

– dezynfekcji rąk

– zachowania min. 1,5 m. odległości od siebie

Dla Państwa bezpieczeństwa zwrócone materiały biblioteczne  nadal będą podlegać 3-dniowej kwarantannie.   

Pozostałe placówki będą otwierane sukcesywnie, o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach. 

Serdecznie zapraszamy!