Wolny dostęp do półek w Wypożyczalni Nr 124 ZIELONA

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 7.10.2020 r. w Wypożyczalni  Nr 124 przy ul. Berensona 38 przywracamy wolny dostęp do półek. Godziny pracy pozostają bez zmian.

 Prosimy o bezwzględne przestrzeganie 3 zasad:

– zakrywania nosa i ust

– dezynfekcji rąk

– zachowania min. 1,5 m. odległości od siebie

Dla Państwa bezpieczeństwa zwrócone materiały biblioteczne  nadal będą podlegać 3-dniowej kwarantannie.   

Pozostałe placówki będą otwierane sukcesywnie, o czym będziemy informować w kolejnych komunikatach. 

Serdecznie zapraszamy!