Masz chęć do pracy i trochę wolnego czasu? Zostań wolontariuszem Biblioteki Publicznej w dz. Białołęka!
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą:

  • pomagać przy organizacji imprez kulturalnych w bibliotece
  • pomagać przy organizacji zajęć edukacyjnych i plastycznych
  • brać udział w przygotowaniu materiałów do pracy z dziećmi
  • uczestniczyć w innych pracach bibliotecznych, w szczególności przy porządkowaniu zbiorów danej placówki, współtworzeniu gazetek tematycznych i wystaw literackich

Wolontariuszem w naszej Bibliotece może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia i wyraża chęć współdziałania z daną placówką biblioteczną.

Po określeniu zasad wzajemnej współpracy następuje podpisanie “Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich”. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich i opinii o wykonywanej pracy.

 

 

Czekamy na zgłoszenia!
Kontakt do koordynatora wolontariatu BP Białołęka:
Katarzyna Suda